Podmienky používania webstránok topky.singles

Všetky informácie uvádzané na našich stránkach sú určené pre zábavné účely a pre vaše pohodlie. Na našich stránkach sa vždy snažíme poskytovať zrozumiteľné, presné a jasné informácie. Napriek tomu, informácie uvedené na našich stránkach nemusia byť úplné a presné, a preto ich poskytujeme „také, ako sú.“ Preberáme informácie z iných citovaných webstránok a dopĺňame ich o vlastné názory.

Naša webová stránka odkazuje na externé webové stránky vrátane zoznamiek, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu a za ich obsah, aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tam uvedených nenesieme žiadnu zodpovednosť. Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za dostupnosť týchto externých webových stránok, ani za to, že obsah týchto webových stránok, ktorý vlastní tretia strana, neporušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Pred používaním externých webových stránok si pozorne prečítajte pravidlá a podmienky, ktoré sa na ich používanie vzťahujú, a ktoré sú na týchto externých stránkach uvedené.