Reklamačný poriadok – speed dating

Reklamačný poriadok pre podujatia speed datingu je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pre speed dating v časti „Reklamovanie služieb a odstúpenie od zmluvy“.