Ochrana súkromia – speed dating

Ochrana súkromia zákazníkov nakupujúcich rezerváciu na podujatí speed datingu je upravená vo Všeobecných obchodných podmienkach pre speed dating v časti „Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana“.